Yönetim Kurulu

Eda Müftüoğlu                 Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı
Sena Alpaslan                 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Elif Sezikli                        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sayman
Nursima Şahkulubey      Genel Sekreter
Selman Yurteri                 Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Köktürk                 Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğçe Köse                      Yönetim Kurulu Üyesi