Derneğin Amacı

1-Her türlü çevre kirliliği ile mücadele etmek.

2-Çevreyi koruma bilinç ve ahlakının gelişmesi konusunda, eğitici faaliyetlerde bulunmak,

3-Yasal düzenlemeleri ve idari tedbirleri desteklemek, yasaların uygulanması konusunda uyarı görevinde bulunmak.

4-Doğayı kirletmeyen ürünlerin tüketilmesini ve geri dönüşümlü üretimi teşvik etmek, geri dönüşüm problemine çözümler getirmek ve etkinliği arttırmak,

5-Yurttaşlarımıza geri dönüşüm konusunda bilgi ve beceriler kazandırmak, işçi ve yöneticilerimizin insancıl niteliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

6-Hayvanın yetiştirilme sürecinde atıklardan hayvanlara yem sağlanmasının önemini anlatmak,

7-Tüketici hakları ve çevrenin korunması konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak,

8-Sektöre ilişkin kuruluşlar ile iş birliği yaparak ortak çalışmalar, toplantılar, araştırmalar, incelemeler ve eğitim programları düzenlemek, amacı ile kurulmuştur.