Başkanın Mesajı

   2016’da bilgi ve bilinci temel alan sonsuz döngünün bir parçası olmak için yola çıktık. Dünya, hepimizin ortak paydalarda buluştuğu, canlı ve cansız varlıkların bulunduğu eşsiz bir yerdir. Doğada her olgu ve süreç birbiriyle etkileşimde ve döngü içindedir. Her madde doğadan ortaya çıkmaktadır. Bize verilen imkânları daha etkin kullanmak bizim insanlık vazifelerimizin başında yer almalıdır. Benim bu derneği kurma amacım sürdürülebilirliğin yaşam içinde ki işlevini daha artırmak ve sürdürülebilir hayatlar yaşamaya teşvik etmektir; çünkü bu dünya hepimizin, hepimiz bu döngünün birer parçasıyız. Hayatta hiç bir şeyimiz boşa gitmemelidir. Önemli olan,etkili ve yeterli koşullarda proaktif anlamda faydalanabilmeyi başarabilmektir. Üzerimize düşen görev; elimizdeki bu güzel nimetleri israf etmemek, doğayı bütünüyle korumayı görev edinmektir.  Bu aktivitelerin yaşamsallaştırılması gerektiğine inandığım için  bunu kurumsal bir platforma taşıyarak, gelecek nesillerin daha iyi şartlarda yaşaması ve daha temiz bir çevre sağlayabilmek adına dünyamıza katkıda bulunmak istiyorum.
              
                                                                                                                                                        Eda MÜFTÜOĞLU