Hakkımızda

Sürdürülebilir Gelecek Derneği; çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açamayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan bir dünya görüşünü destekleyecek ve bu sürdürülebilirliğin temel ilkelerini kamu yararı ile ekonomik değerler arasında bir denge gözeterek yaymak için mücadele edecektir.